a drawing of a man with a light bulb above his head

Hei! Jeg er Håvard Legreid

Jeg hjelper smarte folk å visualisere ideer, planer og prosjekter sånn at de lettere kan selges og gjennomføres.

Tjenester: graphic recording, visualisering, illustrasjon, tegning, foredrag, coaching, fasilitering, workshops, prosesskartlegging, design thinking, kreativitet —>

a venn diagram with the words strategising, visualizing, and coaching
a drawing of a teddy bear
a blue background with the words'abbelgrd og skryy'

Visualisering skaper bedre forståelse, beslutninger og samarbeid mellom folk.