a drawing of a man with a light bulb above his head

Hei! Jeg er Håvard Legreid

Jeg hjelper smarte folk å visualisere ideer, planer og prosjekter sånn at de engasjerer og forklarer bedre.

Folk sliter ofte med å uttrykke seg i bilder og tegninger, jeg er spesialist på å få «kjedelige» prosesser og kompliserte tanker til å inspirere og se bra ut, sånn at folk skjønner og vil være med.

Gode visualiseringer tar deg fra vanskelig til tydelig.

a logo with the words strategik visualisering for visibilitet

Tjenester: kurs, fasilitering, illustrasjon, workshops, tegning, foredrag, coaching, prosesskartlegging, tankekart, informasjonsdesign, scribe, kundereise, storyboard, skissenotat, graphic recording, konseptutvikling, design thinking, kreativitet mm.

a blue background with the words'abbelgrd og skryy'

Visualisering skaper bedre forståelse, beslutninger og samarbeid mellom folk.